Συνάντηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου με Υψηλού Επιπέδου Αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας

Στα πλαίσια επίσκεψης υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3/5/2023 στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο κτήριο «Κεράνης», συνάντηση αντιπροσωπείας του Υπουργείου Εσωτερικών της Ιταλίας με τον Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, κ. Μάριο Καλέα, και με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου.

Η συνάντηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διμερών επαφών μεταξύ των δύο χωρών, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης, με εστίαση στην εμπειρία της Ελλάδας ως προς την υποδοχή και την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. 

Η Ιταλική αντιπροσωπεία ενημερώθηκε αναλυτικά για την σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία έτη στους τομείς των συνθηκών υποδοχής, ιδίως στα νησιά του Αιγαίου, με τη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών εγκαταστάσεων, της μείωσης των μεταναστευτικών ροών, καθώς και της ταχείας, δίκαιης και αποτελεσματικής εξέτασης αιτημάτων ασύλου.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: