Συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου κ. Δημήτρη Καιρίδη με την κα Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Δημήτρης Καιρίδης συναντήθηκε με την κα Μαρία Γαβουνέλη, Πρόεδρο της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΕΔΑ.

Η συζήτηση τους είχε ως θέμα τον ρόλο της ΕΕΔΑ -ως ανεξάρτητης αρχής και θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα μας – σχετικά με την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: