ΕΑ – ΥΔΕΑΠ

Managing Authority

Δημόσια Διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Τίθεται από σήμερα, ημέρα Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 ως και τις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.)  του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την 1η Προγραμματική Περίοδο (2021 – 2025) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθ. 95189 από

More
Announcement

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ESTIA 2021

Απόφαση του Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής για την 3η τροποποίηση της πρόσκλησης για το ΕΣΤΙΑ 2021, βάσει της οποίας παρατείνεται η περίοδος υποβολής προτάσεων για λίγες ακόμα ημέρες.   Απόφαση Τροποποίησης

More
Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: