εκπαίδευση

Press Office

Διήμερη εκπαίδευση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) με τίτλο «Εισαγωγική Εκπαίδευση για την Υποδοχή» πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα

Διήμερη εκπαίδευση προσωπικού με το προφίλ Διαχειριστή Υπόθεσης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) με τίτλο «Εισαγωγική Εκπαίδευση για την Υποδοχή» πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με εκπαιδευτές την Ευαγγελία Κτιστάκη (Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποστήριξης Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης -ΥΠΥΤ), τον

More
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: