Ενημερωτικό Σημείωμα Μαίου

Press Office

Μείωση 47% στους διαμένοντες στην Επικράτεια για τον Μάιο του 2023 σε σχέση με πέρυσι

Οι διαμένοντες στο σύνολο της επικράτειας ήταν  11.567 τον Μάιο του 2023, παρουσιάζοντας μείωση κατά  47% σε σχέση με τον Μάιο του 2022. Ο αριθμός διαμενόντων στα νησιά τον Μάιο του 2023 διαμορφώνεται στους 4.075 αιτούντες ενώ τον Μάιο του 2022 διέμεναν συνολικά 2.062 αιτούντες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 35,8% των διαμενόντων αποτελεί πληθυσμό

More
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: