Π.Α.Μ.Κ.Α

Announcement

Do I have P.A.M.K.A ?

Όσοι έχουν προκαταγραφεί σε σχέση με την αίτησή τους για διεθνή προστασία, τώρα μπορούν να ελέγξουν αν τους έχει αποδοθεί Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.). Όσοι έχουν προκαταγραφεί (έχουν εκφράσει τη βούληση τους να καταγραφούν πλήρως), σε περίπτωση που επιθυμούν να μάθουν αν τους έχει αποδοθεί Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), κάνουν κλικ

More
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: