Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Press Office

Tο πρώτο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού «MiGRation & Borders Funds Review»

από τη Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Το ηλεκτρονικό περιοδικό «MiGRation & Borders Funds Review» εκδίδεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΕΥΣΥΔ-ΜΕΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής . Παρουσιάζει

More
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: