Προκηρύξεις

Announcement

Απόφαση- Προκύρηξη: Έναρξη Διαδικασίας Επιλογής για Εγγραφή στο Μητρώο Βοηθών Εισηγητών/ ΑΔΑ 90Κ346ΜΔΨΟ-ΝΜ8/Αρ. Πρωτ. : 19969

Αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας επιλογής για εγγραφή στο Μητρώο Eισηγητών – Bοηθών Xειριστών Ασύλου που έχει συσταθεί στην Υπηρεσία Ασύλου. Διαβάστε την Προκύρηξη-Απόφαση

More
Announcement

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 κατόπιν ενστάσεων ΑΣΕΠ.

Ανακοίνωση για αποτελέσματα ΣΟΧ1/2019 κατόπιν ενστάσεων ΑΣΕΠ: 1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΟΧ1/2019 3. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΟΧ1/2019

More
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: