Search
Close this search box.

Featured

Announcement

Ενεργοποίηση ραντεβού βιομετρικών δεδομένων επενδυτών για το μήνα Μάιο

Σας ενημερώνουμε ότι τα ραντεβού βιομετρικών δεδομένων για τους επενδυτές πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταθέσει αίτηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για το μήνα Μάιο θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέσω της πλατφόρμας της ολομέλειας των δικηγόρων την Τετάρτη 10/04/2024 κατά τις πρωινές ώρες.

More
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου logo
Announcement

Upgrade of Legal Migration e-services

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναγκαιότητας αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες αφορούν στη νόμιμη μετανάστευση δεν θα είναι διαθέσιμες, τόσο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου, όσο και μέσω του portal «Ολομέλεια», από την Παρασκευή, 5 Απριλίου, ώρα 20:00 και έως το Σάββατο, 6 Απριλίου, ώρα 10:00

More
Press Office

Entry into force and implementation of the new Migration Code (Law 5038/2023)

Από την 31η Μαρτίου 2024 τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Μετανάστευσης (ν.5038/2023). Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ολοκληρώνει τις διαδικασίες προσαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Μετανάστευση» ως προς τις προδιαγραφές του νέου νόμου. Για το σκοπό αυτό, τo σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν στην ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων αδειοδότησης (αιτήσεις χορήγησης, ανανέωσης & επανέκδοσης)

More
Announcement

Ενεργοποίηση ραντεβού βιομετρικών δεδομένων επενδυτών για το μήνα Απρίλιο

Σας ενημερώνουμε ότι τα ραντεβού βιομετρικών δεδομένων για τους επενδυτές πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταθέσει αίτηση στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για το μήνα Απρίλιο θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέσω της πλατφόρμας της ολομέλειας των δικηγόρων την Παρασκευή 08/03/2024 κατά τις πρωινές ώρες.

More
Announcement

Residence Permits expiring by April 30th 2024

Αιτήσεις Ανανέωσης Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 30η Απριλίου του έτους 2024 μπορούν να υποβάλουν ως και την 31η Μαρτίου 2024 αιτήσεις ανανέωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: GAS.residencepermits@migration.gov.gr. Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμα παρακάτω:  Για την Αίτηση, Πατήστε Εδώ Για Πολύγλωσσες Οδηγίες

More
Announcement

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1ΥΓ/2024) για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία

Οι ενδιαφερόμενοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, δύνανται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τα ελάχιστα

More
white ministry logo on blue
Press Office

The Regional Asylum Office of Piraeus will be open to the public from February 26th

Σε συνέχεια της από 11 Φεβρουαρίου 2024 σχετικής ανακοίνωσης αναφορικά με την οριστική διακοπή λειτουργίας του παραρτήματος του ΠΓΑ Πειραιά στον Νέο Κόσμο και την μεταφορά του συνόλου των λειτουργιών στο κτήριο της οδού Ναυάρχου Νοταρά 106 (Πειραιάς, Τ.Κ. 18535), ενημερώνουμε το συναλλασσόμενο κοινό πως από τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024 το ΠΓΑ Πειραιά επανέρχεται

More
Press Office

Extension of Temporary Protection Status and Residence Permits until March 2025

Με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Δημήτρη Καιρίδη, παρατείνεται η ισχύς του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους εκτοπισθέντες από την Ουκρανία στην χώρα μας. Η προσωρινή παράταση όπως ορίζεται από την υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 90Ι346ΜΔΨΟ-89Β) έχει χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα από τις 4 Μαρτίου 2024 έως τις 4 Μαρτίου 2025.

More
Press Office

 Έναρξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων πολιτών τρίτων χωρών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 193 του ν. 5078/2023

 Ξεκίνησε από 9 Φεβρουαρίου 2024 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων των πολιτών τρίτων χωρών για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 193 του ν. 5078/2023. Με το εν λόγω άρθρο, θεσπίζεται μία νέα διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία παρέχει πρόσβαση στην εξαρτημένη εργασία, καθώς

More
Announcement

Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προκηρύσσει θέση ευθύνης στο επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως ισχύουν. Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο 58 του Π.Δ.106/2020 (Α΄255) είναι τα ακόλουθα:1. Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της

More
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: