Αναβολή και επαναπρογραμματισμός ραντεβού Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής λόγω τεχνικού προβλήματος

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Μετανάστευσης όλα τα ραντεβού της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής αναβάλλονται ως εξής:

  • Τα ραντεβού της Πέμπτης 20/07/2023 για Τρίτη 25/07/2023
  • Τα ραντεβού της Παρασκευής 21/07/2023 για Τετάρτη 26/07/2023

                              στις ίδιες ώρες που είχαν καθοριστεί αρχικώς

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: