Search
Close this search box.

Βερολίνο: Ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Γερμανίας σε σημαντικούς τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης

Η Ελλάδα έχει καταφέρει με επιτυχία τα τελευταία χρόνια, να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που απορρέουν από την εισροή αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από την πλευρά της, παρέχει διαρκή υποστήριξη με διάφορους τρόπους, και θα συνεχίσει να το κάνει, προκειμένου να βοηθήσει την Ελλάδα σε αυτήν την δύσκολη κατάσταση, ως ένας Ευρωπαίος εταίρος με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση. Αυτό αποδεικνύεται εμπράκτως και από την μετεγκατάσταση 2.789 ατόμων από τα ελληνικά νησιά, στη Γερμανία.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Γερμανίας, σε όλους τους τομείς της διαχείρισης της μετανάστευσης και των διαδικασιών ασύλου, καθώς και η ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της συνάντησης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, in Leros and Kos, με τον  Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών, κ. Horst Seehofer. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Seehofer δήλωσε:

Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, η Ελλάδα φέρει σημαντικό βάρος της διαχείρισης διαδικασιών ασύλου. Παράλληλα, προσφέρει στέγη και φροντίδα στους αιτούντες άσυλο και στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Ως εκ τούτου,  η Γερμανία θα υποστηρίξει την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασία στην Ελλάδα, προσφέροντας οικονομική βοήθεια, από κοινού  με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Μηταράκης τόνισε:

“Η Ελλάδα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και δεν θέλει να είναι η πύλη προς την Ευρώπη για τα δίκτυα των λαθροδιακινητών. Εκτιμούμε πάρα πολύ τη συνεργασία μας με τη Γερμανία,  με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, την δίκαιη κατανομή των βαρών και των ευθυνών στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και την βελτίωση των διαδικασιών ένταξης όσων δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ομοίως, η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί καλύτερα για την εντατικοποίηση των επιστροφών στην Τουρκία, βάσει της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας για το 2016.”

Σημειώνεται ότι το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Μετανάστευσης και Προσφύγων θα αναλάβει δράση στην Ελλάδα από κοινού με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βοήθεια και υποστήριξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας που βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα.

Κοινή δήλωση Ελλάδας – Γερμανίας σχετικά με τις προσπάθειες ένταξης Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην Ελλάδα

Ι. Αναγνωρίζουμε το βάρος της Ελλάδας ως κράτους μέλους πρώτης γραμμής, ιδιαίτερα στην προστασία και τον έλεγχο των συνόρων, την καταγραφή παράτυπων αφίξεων, την υποδοχή αιτούντων άσυλο και τις διαδικασίες ασύλου.

ΙΙ. Επισημαίνουμε την κοινή αντίληψη για μέτρα αποτελεσματικής προστασίας των συνόρων όπως και διαχείρισης της μετανάστευσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποτραπούν πρωτογενείς και δευτερογενείς ροές παράνομων μεταναστών.

III. Συμφωνούμε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να υποστηρίξουν τα κράτη – μέλη που υφίστανται μεταναστευτική πίεση σε όλες τις διαδικασίες, από την ασφάλεια των συνόρων, την βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στην υποδοχή των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων μετεγκατάστασης.  

IV. Συμφωνούμε ότι το νέο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο, πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών μεταξύ όλων των κρατών μελών

V. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις συλλογικές τους προσπάθειες με σκοπό τις αποτελεσματικές και γρήγορες επιστροφές στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης, ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

Παράλληλα,  Ελλάδα και Γερμανία δεσμεύονται από κοινού να:

1. Ξεκινήσουν άμεσα συνομιλίες με στόχο την υποστήριξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, αναφορικά με τη διαμονή τους, εφαρμόζοντας το έργο ISBIG.

Το ISBIG είναι συμπληρωματικό του υπάρχοντος προγράμματος HELIOS -II, αλλά σχεδιάστηκε ως ξεχωριστό έργο. Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν από τον ΔΟΜ, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία που έχει, στην εφαρμογή του HELIOS -II.Το έργο θα απευθύνεται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, προκειμένου να αποτραπούν οι διασυνοριακές μετακινήσεις. Θα χρηματοδοτηθεί από την AMIF (μέσω του Γερμανικού Εθνικού Προγράμματος) και τη Γερμανία, και θα βασίζεται στη συνεργασία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου για την Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF), το ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Επί τη βάσει αυτού του προγράμματος, μέτρα θα συζητηθούν διμερώς εάν κριθεί απαραίτητο, προκειμένου να προληφθούν διασυνοριακές μετακινήσεις ατόμων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας.

2. Ενισχύσουν την συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων ελληνικών και γερμανικών αρχών, με σκοπό την υποστήριξη των προσπαθειών που καταβάλει η Ελλάδα για την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η υποστήριξη αυτή περιλαμβάνει, -αλλά δεν περιορίζεται μόνο-  στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά και την συνεισφορά εμπειρογνωμόνων από τη Γερμανία, για την εξασφάλιση Ευρωπαϊκών κονδυλίων στο τομέα της ένταξης.

3. Προγραμματίσουν τακτικές επαφές μεταξύ των αρμόδιων ελληνικών και γερμανικών αρχών για την καλύτερη εφαρμογή  πληροφοριακών συστημάτων που θα ενισχύσουν το ελληνικό σύστημα ασύλου και θα επιταχύνουν την ταχύτητα των διαδικασιών.

Πρέπει να προσδιορίζεται σε τακτική βάση, η υποστήριξη που κρίνεται αναγκαία από το προσωπικό της EASO στην Ελλάδα, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα Γερμανοί εμπειρογνώμονες.

René Bertrand, BMI Presse
All rights reserved for both images © René Bertrand, BMI Presse
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: