Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την ετήσια συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος