Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών έκτακτης φύλαξης,μέσω απευθείας ανάθεσης, στους χώρους του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος