Προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα εστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 2015-152593 προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018. Στις αρχές του έτους 2016 θα δημοσιευθεί η αναλυτική προκήρυξη στην οποία θα καθοριστούν …

Προκαταρκτική προκήρυξη για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης για την περίοδο από τον Μάιο 2016 μέχρι το τέλος του 2017 με δυνατότητα ανανέωσης για το έτος 2018 Read More »