Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την έκτακτη και επείγουσα προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου, μέσω απευθείας ανάθεσης, στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την έκτακτη και επείγουσα προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου, μέσω απευθείας ανάθεσης, στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής Read More »