Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την έκτακτη και επείγουσα προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου, μέσω απευθείας ανάθεσης, στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος