Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο συστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 18/2020 (ΦΕΚ 34/Α/19-2-2020) και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες:

  • Τη σύνταξη και την υποβολή προς τον Υπουργό του Σχεδίου Δράσης της Γενικής Γραμματείας για την εκάστοτε χρονική περίοδο.
  • Την εποπτεία των υφιστάμενων υπηρεσιών και ιδιαιτέρως της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλά και την κατανομή των στρατηγικών στόχων της τελευταίας με στόχο τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης και την παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση δράσεων υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία.

Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο εστιάζεται κυρίως στην ομαλή, με σεβασμό στους όρους του διεθνούς δικαίου υποδοχή των πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στη χώρα μας και στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών ή, τουλάχιστον, ικανοποιητικών υλικών συνθηκών υποδοχής τους. Περαιτέρω, στοχεύει στην με ορθολογικό τρόπο εξασφάλιση των μέσων για την επίτευξη της ανωτέρω αποστολής.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία τόσο με την ιεραρχία του Υπουργείου και της Κυβέρνησης όσο και με τα στελέχη των υφιστάμενων υπηρεσιών αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αναμόρφωση και τη βελτίωση του εθνικού συστήματος υποδοχής των αιτούντων άσυλο, τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκομένων φορέων, την ανεύρεση πόρων για τη λειτουργία καινοτόμων δράσεων στους τομείς που την αφορούν.

Από τον Φεβρουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο είναι ο Μάνος Λογοθέτης. 

Μάνος Λογοθέτης

Ο Μάνος Λογοθέτης αποφοίτησε από την Σχολή Μωραΐτη και συνέχισε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Semmelweis της Βουδαπέστης. Αποφοίτησε από την Ιατρική με βαθμό «Άριστα» και επέστρεψε στην Ελλάδα. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» καθώς και Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μόνιμος ιατρός του ΕΟΔΥ ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομίας σε θέματα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2007-2009), καθώς και Σύμβουλος στο Γραφείο Προέδρου του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το 2015 διατέθηκε από το ΚΕΕΛΠΝΟ στη Σάμο ως Συντονιστής Πεδίου Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου ΚΥΤ Σάμου. Και το 2019 κατέλαβε τη θέση του Γενικού Συντονιστή Πεδίου Ιατρικού και Ψυχοκοινωνικού Κλιμακίου 2ης ΥΠΕ Νήσων (ΚΥΤ Σάμου, Μυτιλήνης, Χίου, Κω, Λέρου), στην οποία παρέμεινε έως τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όπου και διορίστηκε ως Ειδικός Γραμματέας Υποδοχής. Στη συνέχεια, τον Φεβρουάριο του 2020 διορίστηκε ως Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, θέση την οποία κατέχει έως και σήμερα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber