Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο

Η Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο συστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 18/2020 (ΦΕΚ 34/Α/19-2-2020) και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει τις ακόλουθες κύριες αρμοδιότητες:

  • Τη σύνταξη και την υποβολή προς τον Υπουργό του Σχεδίου Δράσης της Γενικής Γραμματείας για την εκάστοτε χρονική περίοδο.
  • Την εποπτεία των υφιστάμενων υπηρεσιών και ιδιαιτέρως της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλά και την κατανομή των στρατηγικών στόχων της τελευταίας με στόχο τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης και την παροχή προσωρινής φιλοξενίας σε ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
  • Την ανάπτυξη συνεργασιών που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση δράσεων υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία.

Η αποστολή της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο εστιάζεται κυρίως στην ομαλή, με σεβασμό στους όρους του διεθνούς δικαίου υποδοχή των πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλουν αίτημα χορήγησης διεθνούς προστασίας στη χώρα μας και στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών ή, τουλάχιστον, ικανοποιητικών υλικών συνθηκών υποδοχής τους. Περαιτέρω, στοχεύει στην με ορθολογικό τρόπο εξασφάλιση των μέσων για την επίτευξη της ανωτέρω αποστολής.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία τόσο με την ιεραρχία του Υπουργείου και της Κυβέρνησης όσο και με τα στελέχη των υφιστάμενων υπηρεσιών αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αναμόρφωση και τη βελτίωση του εθνικού συστήματος υποδοχής των αιτούντων άσυλο, τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκομένων φορέων, την ανεύρεση πόρων για τη λειτουργία καινοτόμων δράσεων στους τομείς που την αφορούν.

Από τον Ιούλιο του 2023 Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο είναι ο Δημήτρης Ιατρίδης. 

Δημήτριος Ιατρίδης

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Τελείωσε το Κολλέγιο Αθηνών με Άριστα και σπούδασε Οικονομικά και Διεθνείς Σχέσεις με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν των ΗΠΑ, Νομικά στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και έλαβε Μάστερ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά, καθώς και ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τελείωσε το Πρόγραμμα για Στελέχη ‘Ηγεσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη’ της Σχολής Τζον Κένεντυ του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εργάστηκε στον τραπεζικό τομέα καθώς επίσης και στην Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων, πρώτα, ως Διευθυντής Οικονομικών και Προσωπικού Αθλημάτων και, έπειτα, ως Διευθυντής Ολυμπιακής Εγκατάστασης.

Εργάστηκε, επίσης, ως Επιστημονικός Συνεργάτης στη Βουλή, ως Επιστημονικός Σύμβουλος στην ΕΡΤ και ως Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Διετέλεσε Εκτελεστικός Διευθυντής στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος.

Υπηρέτησε ως Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σημαντικά αποτελέσματα στην απορρόφηση κονδυλίων και στην προώθηση έργων.

Έχει διδάξει επί σειρά ετών Διοίκηση Επιχειρήσεων, Στρατηγική και Ηγεσία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

Είναι Δικηγόρος Αθηνών και Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber