Eπιχειρησιακές Μονάδες

Οι Επιχειρησιακές μονάδες αποτελούνται από τη Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (Κ.Ε.Δ.Ν.), τη  Διεύθυνση Δομών Βορείου Ελλάδος και τη  Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος. Στη Διεύθυνση Κ.Υ.Τ. και Κ.Ε.Δ.Ν. υπάγονται τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων και οι Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου.

Στις Διευθύνσεις Δομών Βορείου Ελλάδος και Δομών Νοτίου Ελλάδος υπάγονται οι Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο του συνόλου της επικράτειας εκτός των Δομών που βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber