Search
Close this search box.

Τεχνική Υπηρεσία

H Τεχνική Υπηρεσία συστάθηκε με το άρθρο 106 του Νόμου 4670 (ΦΕΚ A 43 – 28.02.2020) και αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό. Η Τεχνική Υπηρεσία συνεργάζεται για κάθε σχετικό θέμα με την Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου, καθώς με άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου. Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι ο Αριστείδης Ματιάτος.

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών, που ανήκουν στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου.
 • Ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή σχετικών υπηρεσιών για τα ανωτέρω έργα.
 • Σύνταξη των τεχνικών δελτίων και των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου.
 • Έκδοση προδιαγραφών για την υλικοτεχνική υποδομή, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εντός των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
 • Μέριμνα για την συντήρηση και επισκευή των παγίων και των πάσης φύσεως υποδομών των ανωτέρω εγκαταστάσεων, πλην του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 • Συνεργασία με άλλα Υπουργεία για οποιαδήποτε ενέργεια αφορά στην εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
 • Μέριμνα για την σύνδεση των απαραίτητων παροχών κοινής ωφέλειας, για την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων αρμοδιότητάς της, από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης.

Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα: 

Τμήμα Μελετών και Κατασκευών

Προϊστάμενος Τμήματος: Παναγιώτης Μπίνιος

Email: dpt.sc@migration.gov.gr

Τηλέφωνο: 213-212-8502

To Τμήμα Μελετών και Κατασκευών, είναι αρμόδιο για:

 •  την εκπόνηση, ανάθεση και σύναψη μελετών δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου,
 • την ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) μόνον όταν αυτά ανεγείρονται σε κοινό ενιαίο γεωτεμάχιο με κάθε είδους άλλη δομή τουπαρόντος, και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και η ανάθεση και εκπόνηση σχετικών μελετών, καθώς και συναφών με τα παραπάνω συμβουλευτικών υπηρεσιών και η παροχή σχετικώνυπηρεσιών,
 •  τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων, των τεχνικών προδιαγραφών των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών ή διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων κατασκευής δημοσίων έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου,
 • την έρευνα αγοράς για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
 • τη διαβούλευση με τους τελικούς δικαιούχους για τη σύνταξη των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών,
 • την έκδοση του πρωτογενούς αιτήματος, την έκδοση της απόφασης διενέργειας διαγωνισμού, την έκδοση των αποφάσεων συγκρότησης των επιτροπών(διενέργειας, ενστάσεων και διοικητικών προσφυγών, παραλαβής), την έκδοση αποφάσεων επί τυχόν ενστάσεων, την έκδοση απόφασης αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, την έκδοση απόφασης ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου, την έκδοση απόφασης οριστικής κατακύρωσης, τη σύναψη συμβάσεων, την επιστροφή εγγυητικών επιστολών στους προμηθευτές ή στις εκδότριες τράπεζες, την επιβολή κυρώσεων σε προμηθευτές για μη ορθή εκτέλεση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και κάθε άλλη σχετική ενέργεια αναφορικά με έργα αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
 • τη συνεργασία με άλλα Υπουργεία για οποιαδήποτε ενέργεια αφορά στην εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων,
 • την αποστολή των δικαιολογητικών εκκαθάρισης των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για πληρωμή των δικαιούχων,
 • τη μέριμνα για την αμελλητί καταχώριση στοιχείων επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πληροφοριακό σύστημα λογιστικής διαχείρισης της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ,
 • την τήρηση του φακέλου δημόσιας σύμβασης για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ή μελετών, για όσο διάστημα προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος Τμήματος: Γεώργιος Μιγάδης

Email: dpt.tsup@migration.gov.gr

Τηλέφωνο: 213-212-8502

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:

 •  τη μελέτη και την εισήγηση προς το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών για την ανάθεση και σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • τη μέριμνα για τη δημιουργία, διαρρύθμιση, εύρυθμη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και επέκταση των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, όπως ηλεκτρικά δίκτυα, υδραυλικά, θέρμανση-ψύξη κ.λπ., όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου, ανάλογα με τις ανακύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Υπουργείου, εκτός των θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • την έκδοση προδιαγραφών για τις ανάγκες σε κτιριακές υποδομές,
 • τη μέριμνα για την ασφάλεια των κτιρίων, των εγκαταστάσεων και του υλικού γενικά, καθώς και τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας,
 • τη μέριμνα για τη σύνδεση και την παρακολούθηση λειτουργίας των δικτύων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ύδρευσης και αποχέτευσης και των λοιπών απαραίτητων,για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του
  Υπουργείου, παροχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης.

Επικοινωνία

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber