Στατιστικά

Ενημερωτικά Σημειώματα

Εκθέσεις που παρουσιάζουν και αναλύουν απογραφικά στοιχεία των Υπηρεσιών του Υπουργείου καθώς επίσης και άλλων επίσημων φορέων των ελληνικών αρχών. Οι εκθέσεις αυτές αναλύουν στοιχεία που αφορούν στην πορεία του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα και εξετάζουν παραμέτρους όπως αφίξεις, μεταφορές, διαμένοντες, αιτήσεις ασύλου και άλλες παραμέτρους, για τους υπήκοους τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα. Τα στοιχεία εξετάζονται σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια βάση.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, για να κατεβάσετε τα στατιστικά.

Μηνιαία απογραφικά στοιχεία για τα αιτήματα στέγασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας -σε φύλο, τύπο οικογένειας, υπηκοότητα και γεωγραφικές περιοχές.

Μηνιαία Στατιστικά Αιτημάτων Στέγασης Αιτούντων Διεθνή Προστασία

Μηνιαία Στατιστικά Διαχείρισης Παραπομπών Στέγασης Νεαρών Ενηλίκων

Στατιστικά Εννεαμήνου Αιτήματων Στέγασης Αιτούντων Διεθνή Προστασία

Στατιστικά Τετραμήνου Διαχείρισης Παραπομπών Στέγασης Νεαρών Ενηλίκων

Ετήσια απογραφικά στοιχεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους ανιθαγενείς που εισέρχονται στα κέντρα της ΥΠ.Υ.Τ. Υπάρχουν στοιχεία για το σύνολο του πληθυσμού των εισερχόμενων, για τους ασυνόδευτους ανήλικους, τις ευάλωτες ομάδες, το φύλο, τον τόπο καταγραφής και την υπηκοότητα. Υπάρχουν επίσης και στοιχεία παραπομπών και μετακίνησης του πληθυσμού σε άλλες υπηρεσίες και φορείς.

Τα απογραφικά στοιχεία της Υπηρεσίας Ασύλου αφορούν σε αιτήσεις ασύλου και σε αποφάσεις ασύλου. Τα στοιχεία εξετάζονται ανά φύλο, ηλικία και ιθαγένεια των αιτούντων άσυλο. Ειδικότερα, αναλύονται και στοιχεία για τις αιτήσεις ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων. Τα στοιχεία παρουσιάζονται ως σύνολα ετών, όπου γίνεται σύγκριση παρελθοντικών χρόνων με τον τρέχoντα χρόνο (ως τον τρέχοντα μήνα).

Εθνική κατάσταση για το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα

Ημερήσια στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εθνική εικόνα κατάστασης για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber