Search
Close this search box.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη στην ελληνική κοινωνία των δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας διά της προώθησης της αυτόνομης διαβίωσής τους, μέσω: 

 • της υποστήριξης της στέγασης,
 • των μαθημάτων ένταξης (ελληνική γλώσσα, κοινωνικές δεξιότητες κ.ά.),
 • της προώθησης στην αγορά εργασίας, μέσω συνεδριών εργασιακής συμβουλευτικής και
 • της ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της προώθησης της κοινωνικής συνοχής. 

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα: 

1. Oι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας που έχουν αναγνωριστεί από 01/01/2018 και διέμεναν κατά την αναγνώριση τους :

α) σε ένα από τα στεγαστικά σχήματα του Ελληνικού Συστήματος Υποδοχής (Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας, Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Ξενοδοχεία, διαμερίσματα ΕΣΤΙΑ, ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) με επίσημη εγγραφή  όπως επιβεβαιώνεται μέσω καταλόγων που κοινοποιούν οι σχετικοί φορείς στον ΔΟΜ ή μέσω σχετικών αποδεικτικών εγγράφων που παρέχονται από τον/την ωφελούμενο/η  

ή 

β) σε επίσημους ξενώνες ή διαθέσιμα προγράμματα προστατευτικής στέγασης που υποστηρίζονται από Αρχές ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (για παράδειγμα σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ, σε επιζώντες/σες έμφυλης βίας, σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, σε προγράμματα ημι-ανεξάρτητης διαβίωσης για ασυνόδευτους/ες ανήλικους/ες), όπως επιβεβαιώνεται από τον σχετικό φορέα.  

2. από τις 20/6/2022, μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα HELIOS και εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία, δικαιούχοι προσωρινής προστασίας, βάσει α) της δημοσιευμένης Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/382 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) της υπ’ αριθμ. ΑΠ 131035/22   Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, και γ) του νόμου 4939/22.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

Το Πρόγραμμα HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of International and Temporary Protection):

 • Yλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ο οποίος λαμβάνει απευθείας χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για όλους τους ενήλικες δικαιούχους διεθνούς προστασίας και τα μέλη της οικογένειάς τους, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από 1/1/2018 και οι οποίοι διέμεναν κατά την αναγνώρισή τους στα στεγαστικά σχήματα του συστήματος υποδοχής (πρόγραμμα ESTIA, πρόγραμμα FILOXENIA, Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας, Κ.Υ.Τ, κ.τ.λ.). Φιλοξενίας, Κ.Υ.Τ, κ.τ.λ.), ενώ από τις 20/6/2022 απευθύνεται και σε εκτοπισμένα άτομα από την Ουκρανία, δικαιούχους προσωρινής προστασίας. 

Tο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου χρηματοδοτεί από τις αρχές του 2022 το Πρόγραμμα HELIOS και αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα του Έργου, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία επιβλέπει την τήρηση των όρων υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος. 

H υλοποίηση του προγράμματος έχει ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2019 και συνεχίζεται.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να απορροφήσει τον πληθυσμό των δικαιούχων διεθνούς και προσωρινής προστασίας που αναγνωρίζεται στην ελληνική επικράτεια. 

Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της στέγασης σε 5.000 νοικοκυριά, αριθμός που αντιστοιχεί σε 11.200 άτομα ανάλογα με τη σύνθεση του κάθε νοικοκυριού.

Δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι όλοι οι δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας.

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Helios μπορείτε να λάβετε τις ακόλουθες μορφές υποστήριξης και υπηρεσίες: 

 • υποστήριξη της στέγασής σας,
 • μαθήματα ένταξης (ελληνική γλώσσα, κοινωνικές δεξιότητες, κ.ά.),
 • υποστήριξη για να βρείτε εργασία, μέσω συνεδριών εργασιακής συμβουλευτικής 

Ως εγγεγραμμένος/η δικαιούχος διεθνούς ή προσωρινής προστασίας στο πρόγραμμα, ακόμα και αν δε λαμβάνετε την επιδότηση στέγασης μέσω του προγράμματος:

 • έχετε πρόσβαση και μπορείτε να ωφεληθείτε σε εθελοντική βάση  από τις λοιπές υπηρεσίες του προγράμματος, όπως είναι τα μαθήματα ένταξης και η εξατομικευμένη εργασιακή συμβουλευτική.

Η εξατομικευμένη εργασιακή συμβουλευτική  περιλαμβάνει:

 • Εντοπισμό αναγκών και ενδιαφερόντων.
 • Καταγραφή δεξιοτήτων βάσει του EU Skills Profile Tool.
 • Κάλυψη του κόστους για την απόκτηση διάφορων πιστοποιητικών (π.χ. πιστοποιητικό ελληνομάθειας, επαγγελματική άδεια οδήγησης, πτυχίο αγγλικών, ECDL, κ.ά.).
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων «ημέρες καριέρας».
 • Διασύνδεση με τον ιδιωτικό τομέα (εργοδότες).
 • Καθορισμό στόχων, επαγγελματική καθοδήγηση, ενημέρωση για τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΑΕΔ.
 • Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράμματος διεξάγονται δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας, επαγγελματικών ενώσεων και εργοδοτών, προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στις τοπικές κοινωνίες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες

επικοινωνήστε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης

IOM Office in Greece

P.O. BOX 430 * 17402 Alimos * Greece Tel.: +30210.9919040 * Fax: +30210.9944074. * E-mail: iomathens@iom.int
Click here

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για το Πρόγραμμα:

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber