Search
Close this search box.

Διεύθυνση Αδειών Διαμονής

 Η Διεύθυνση Αδειών Διαμονής έχει ως επιχειρησιακό στόχο την έκδοση αδειών διανομής κάθε τύπου, αλλά και την υποστήριξη της εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων χωρών.

Ακολουθούν τα στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων της Διεύθυνσης για την εξυπηρέτηση αιτήσεων αδειών διαμονής:

Τμήμα Αδειών Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών

-Για πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση αιτήσεων Αδειών Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών:

-Για θέματα υποβολής αιτήσεων και ραντεβού: 

 • Τηλ: (+30) 213-162-9041 

To Τμήμα Αδειών Πολιτών Τρίτων Χωρών είναι αρμόδιο για :

 • τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επανέκδοση των αδειών διαμονής όλων των κατηγοριών πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, πλην αυτών που είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών,
 •  τον προσδιορισμό των μέτρων οικειοθελούς αναχώρησης για τις κατηγορίες κατόχων αδειών διαμονήςπου ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου, καθώς και έκδοση αποφάσεων για την παράταση του χρόνου οικειοθελούς αναχώρησης,
 • την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας κατά απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων του Υπουργείου, σε συνεργασία με το Τμήμα
  Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής,
 • την έκδοση αποφάσεων για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται στον ν. 4251/2014 και επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού, για τις κατηγορίες
  των αδειών διαμονής που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου,
 • την παροχή απόψεων της Διοίκησης κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών αρμοδιότητας του Υπουργείου.
Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών

Για pαντεβού αναφορικά με την κατάθεση αιτημάτων χορήγησης αδειών διαμονής επενδυτών και μελών: 

 • τηλέφωνο: (+30) 213-162-9039 

-Για παροχή διευκρινίσεων/πληροφοριών σχετικά με αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών :

 • τηλ: (+30) 213-162-9031
 • email:dpt.rpitcn@migration.gov.gr

Το Τμήμα Αδειών Διαμονής Επενδυτών Πολιτών Τρίτων Χωρών είναι αρμόδιο για: 

 • τη χορήγηση, την ανανέωση, την επανέκδοση ή την ανάκληση των αδειών διαμονής επενδυτών, καθώς και των μελών των οικογενειών τους, αρμοδιότητας του Υπουργείου,
 • τον προσδιορισμό των μέτρων οικειοθελούς αναχώρησης για τις κατηγορίες κατόχων αδειών διαμονής επενδυτών, καθώς και την έκδοση αποφάσεων για την παράταση του χρόνου οικειοθελούς αναχώρησης,
 • την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας κατά απορριπτικών ή ανακλητικών αποφάσεων του Υπουργείου σε συνεργασία με το τμήμα Ελέγχου της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής,
 • την έκδοση αποφάσεων για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται στον ν. 4251/2014 και επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού, για τις κατηγορίες των αδειών διαμονής που ανήκουν στην αρμοδιότητα
  του Υπουργείου,
 • την παροχή απόψεων της Διοίκησης κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών αρμοδιότητας του Υπουργείου.
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών

-Για πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση αιτήσεων Αδειών Διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών:

 • E-mail: dpt.stcn@migration.gov.gr

-Για θέματα υποβολής αιτήσεων και ραντεβού: 

 • Τηλ: (+30) 213-162-9041 

To Tμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Τρίτων Χωρών είναι αρμόδιο για: 

 • τη γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και την οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του αρχείου των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
 • τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την παραλαβή αιτήσεων για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επανέκδοση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής όλων των κατηγοριών που ανήκουν
  στην αρμοδιότητα του Υπουργείου,
 • τη δέσμευση υπέρ του Δημοσίου των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία τελών και παραβόλων, τα οποία εκδίδονται με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου,
 • τη συλλογή των βιομετρικών δεδομένων (ψηφιακή φωτογραφία και δακτυλικά αποτυπώματα) και της ψηφιακής υπογραφής, καθώς και άλλων απαιτούμενων εγγράφων σε φυσική και ψηφιακή, κατά περίπτωση, μορφή, για την έκδοση των αδειών διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου,
 • την παρακολούθηση των προθεσμιών που προβλέπονται στη παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4018/20  με την προσωρινή αδυναμία λήψης των βιομετρικών δεδομένων των αιτούντων πολιτών τρίτων χωρών και αποστολή της σχετικής αλληλογραφίας,
 • την παραλαβή των αιτήσεων θεραπείας και των αιτήσεων παράτασης του χρόνου οικειοθελούς αναχώρησης,
 • την επίδοση των αδειών διαμονής με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, αφού προηγηθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας και καλής λειτουργίας της κάρτας, καθώς και την επίδοση αποφάσεων επί αιτημάτων για τη χορήγηση άδειας διαμονής, καθώς και επί αιτήσεων θεραπείας και αιτημάτων παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης,
 • την παρακολούθηση των αναγκών, τη μέριμνα για την έγκαιρη υποβολή αιτήματος για την προμήθεια, την παραλαβή και την ασφαλή φύλαξη και διαχείριση, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας διανομής στις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων των κενών εντύπων βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης και κάθε άλλου εντύπου με τη μορφή ασφαλούς εγγράφου που χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών στο πλαίσιο του Κώδικα Μετανάστευσης,
 • την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία για την έκδοση ή την ανανέωση αδειών διαμονής,
 • την παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των φακέλων.

Επικοινωνία

Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τη νόμιμη είσοδο και διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, τον συντονισμό και την εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, τη διασφάλιση της ακεραιότητας, καθώς επίσης τη λειτουργία και τη διαχείριση θεμάτων του ενιαίου σημείου επαφής (Single Point of Contact – SPOC).

Τμήμα Θεσμικής Λειτουργίας

Το Τμήμα Θεσμικής Λειτουργίας είναι αρμόδιο για:

 • την προετοιμασία και την κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων για νομοθετικά και εν γένει κανονιστικά κείμενα και εγκυκλίους που αναφέρονται στην είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, καθώς και εκείνων που αφορούν την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ε.Ε. σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού,
 • την παρακολούθηση και συμμετοχή στον σχεδιασμό της πολιτικής και της νομοθεσίας για θέματα νόμιμης μετανάστευσης, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και της υποβολής σχετικών εισηγήσεων και προτάσεων στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,
 • την προετοιμασία της εκπροσώπησης σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για θέματα νόμιμης μετανάστευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου,
 • τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου για την επεξεργασία διμερών και πολυμερών συμβάσεων και συμφωνιών σε θέματα νόμιμης μετανάστευσης,
 • τη συμμετοχή και εκπροσώπηση για θέματα ενσωμάτωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου για θέματα νόμιμης μετανάστευσης στην ελληνική έννομη τάξη σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,
 •  την προετοιμασία και την προώθηση συμβάσεων ταχείας διαδικασίας μεταξύ του Υπουργείου και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας βάσει του άρθρου 37 του ν. 4251/2014, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής, τον συντονισμό των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας με σκοπό την ομοιόμορφη εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας,
 • την ανάληψη ενεργειών για την ενημέρωση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων εντός και εκτός Ελλάδας για την υφιστάμενη εθνική μεταναστευτική νομοθεσία και την εφαρμογή της σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,
 • τη συνεργασία και τον συντονισμό με τους συναρμόδιους φορείς για θέματα που άπτονται της διαμόρφωσης και υλοποίησης πολιτικών στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,
 • τη μέριμνα για την τροφοδότηση και επικαιροποίηση, με σχετικό πληροφοριακό υλικό που αφορά στη μεταναστευτική πολιτική, του δικτυακού τόπου της Διεύθυνσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Δικτυακού Τόπου της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και των δικτυακών τόπων των οργάνων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και άλλων διεθνών ή περιφερειακών ή πολυμερών οργανισμών,
 • τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου (α) των αδειών διαμονής σε εφαρμογή της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας, (β) των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής και (γ) των σχετικών βεβαιώσεων,
 • την εισήγηση για την επιχορήγηση Υπουργείων, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215),
 • την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα για θέματα μετανάστευσης και την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου τους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,
 • την παροχή, κατόπιν αιτήματος, στατιστικών δεδομένων για την ανταπόκριση αιτημάτων σε Υπουργεία, δημόσιους φορείς, ιδιωτικούς φορείς, διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή περιφερειακούς ή διακυβερνητικούς οργανισμούς ή όργανα ή πολίτες σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αδειών Διαμονής, το Τμήμα Μελετών και Αναλύσεων της Υπηρεσίας Συντονισμού και τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,
 • τη συλλογή και υποβολή στοιχείων στο Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Υπηρεσίας Συντονισμού για θέματα κοινοβουλευτικού ελέγχου σε θέματα μετανάστευσης.
Τμήμα Ενιαίου Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης

Το Τμήμα Ενιαίου Σημείου Επαφής και Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης είναι αρμόδιο για:

 • την τήρηση υποδομής δημόσιου κλειδιού γιατο αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών,
 • την εξασφάλιση της ασφαλούς επικοινωνίας και της μεταγωγής δεδομένων στο φορέα εκτύπωσης των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής,
 • τη μέριμνα για τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα με άλλες υπηρεσίες για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων,
 • τη λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact – SPOC) για την ηλεκτρονική επιβεβαίωση των ελέγχων πρόσβασης στο αυτοτελές έγγραφο της ηλεκτρονικής άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των Ελλήνων πολιτών,
 • τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Αρχής Πιστοποίησης των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής πολιτών τρίτωνχωρών,
 • τον καθορισμό των απαραίτητων εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στοιχείων για την εκπλήρωση της αποστολής της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • τον σχεδιασμό και την κεντρική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης και του Μητρώου Αλλοδαπών σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • την υποστήριξη της ορθής λήψης και διαβίβασης βιομετρικών δεδομένων και συντήρησης του λογισμικού συλλογής τους,
 • την παρακολούθηση της ασφαλούς φύλαξης των δακτυλικών αποτυπωμάτων και λοιπών βιομετρικών δεδομένων και την πρόταση για λήψη αντίστοιχων μέτρων,
 • τη σύγκριση και επαλήθευση της σύμπτωσης των χαρακτηριστικών βιομετρικών δεδομένων.
Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Βιομετρικών Δεδομένων

Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Βιομετρικών Δεδομένων είναι αρμόδιο για:

 • την παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονικών παραβόλων του Ολοκληρωμένου ΠληροφοριακούΣυστήματος (Ο.Π.Σ.) Μετανάστευσης,
 • τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθής καταχώρισης των Βιομετρικών Δεδομένων στο Ο.Π.Σ. Μετανάστευσης,
 •  τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών ποιότητας της φωτογραφίας και του δείγματος της υπογραφής που υποβάλλεται για την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας διαμονής,
 • την επεξεργασία και διαχείριση στατιστικών δεδομένων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, καθώς και τη συνεργασία με την Εθνική Στατιστική Αρχή για τα ζητήματα που άπτονται των εθνικών ή ευρωπαϊκών στατιστικών στον τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και Αναλύσεων της Υπηρεσίας Συντονισμού και τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας,
 • την εν γένει διοικητική και επιχειρησιακή υποστήριξη των χρηστών του Ο.Π.Σ. Μετανάστευσης, τόσο στο επίπεδο των χρηστών της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής, όσο και των χρηστών των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,
 • τη διοικητική διαδικασία αυθεντικοποίησης και χορήγησης λειτουργικών δικαιωμάτων πρόσβασης και χρήσης του Ο.Π.Σ. Μετανάστευσης για τους χρήστες του συστήματος, τόσο της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής, όσο και των υπηρεσιών αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,
 • την έγκριση της χορήγησης ειδικής ψηφιακής υπογραφής στους χρήστες του Ο.Π.Σ. Μετανάστευσης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειών Διαμονής ή της αρμόδιας υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
Τμήμα Ελέγχου

Το Τμήμα Ελέγχου είναι αρμόδιο για:

 • την παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας περί διαμονής αλλοδαπών νομοθεσίας, τη διενέργεια ελέγχων και τη βεβαίωση παραβάσεων για την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην
  ελληνική επικράτεια, κατά τα οριζόμενα στη παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει,
 • τη διενέργεια ελέγχων, με σκοπό τη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής της νομοθεσίας για θέματα που άπτονται της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών, τον εντοπισμό φαινομένων καταστρατήγησης αυτής και την εισήγηση για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων,
 • τη συγκέντρωση και παροχή στο γραφείο Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου όλων των στοιχείων και των προτάσεων για τον χειρισμό των δικαστικών υποθέσεων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής κατά την εκδίκαση, σε πρώτο βαθμό, των ακυρωτικών διαφορών, οι οποίες γεννώνται κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014,
 • την υποβολή έγγραφου αιτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την εκπροσώπηση της Διοίκησης από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε όσες υποθέσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν ζητήματα αντίθεσης κειμένων διατάξεων προς το Σύνταγμα ή όταν πρόκειται για υποθέσεις με ιδιάζουσα σοβαρότητα ή με ευρύτερο ενδιαφέρον, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014.

Επικοινωνία

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber