Search
Close this search box.

Διαδικασίες

Σχηματική αποτύπωση διαδικασιών

Άφιξη στο Κέντρο Υποδοχής ή στην Κινητή Μονάδα μετά τη σύλληψη από Αστυνομία/Λιμενικό.

Καταγραφή και Ιατρικός Έλεγχος

Παραπομπή σε Διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας

Περαιτέρω Παραπομπή και Μετακίνηση

Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται με τη βοήθεια πιστοποιημένου διερμηνέα.

I. Άφιξη στο Κέντρο Υποδοχής ή στην Κινητή Μονάδα μετά τη σύλληψη από Αστυνομία / Λιμενικό

Α. Ενημέρωση

 • Οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς ενημερώνονται από το Κλιμάκιο Ενημέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ή των Ενόπλων Δυνάμεων, σε γλώσσα που κατανοούν, για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους κατά το στάδιο της υποδοχής. Η Ύπατη Αρμοστεία του O.H.E. για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δύνανται να παρέχουν πληροφορίες.
 • Το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης που στελεχώνεται από προσωπικό του ΕΟΔΥ προβαίνει στον αρχικό/προκαταρκτικό ιατρικό έλεγχο και εντοπίζει τους χρήζοντες άμεσης ιατρικής βοήθειας. Για την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των ιατρικών αναγκών του πληθυσμού των χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών και την αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής αρωγής θα χρησιμοποιείται το σύστημα διάγνωσης και έγκαιρου εντοπισμού ασθενών (triage).

Β. Υπαγωγή

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς υπάγονται στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, τελώντας σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους εντός του Κέντρου, με απόφαση του Διοικητή.

II. Καταγραφή και Ιατρικός Έλεγχος

Α. Καταγραφή προσωπικών [βασικών και συμπληρωματικών] στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. (Εφαρμογή ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ).

Β. Εξακρίβωση Ταυτότητας και Ιθαγένειας, λήψη βιομετρικών στοιχείων για EURODAC I, ΙΙ & III και φωτογραφία προσώπου.

Γ. Ιατρικός Έλεγχος – Ιατρικές Εξετάσεις (ιατρική καταγραφή).

Δ. Μέριμνα για Ευάλωτες Ομάδες – Παροχή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

III. Παραπομπή σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας

Η αρχική αίτηση στα σύνορα υποβάλλεται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, και Λέρο, καθώς και στο Φυλάκιο του Έβρου. Στην περίπτωση της ενδοχώρας, η αρχική αίτηση υποβάλλεται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μαλακάσα και στα Διαβατά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/i-aitisi-gia-asylo/

IV. Περαιτέρω παραπομπή και μετακίνηση

A. Οι πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που δεν επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας παραπέμπονται στους αρμόδιους φορείς.

B. Μετακίνηση πολιτών τρίτης χώρας σε άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής.

Παραπομπές ΥΠ.Υ.Τ.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Μη Αιτούντες Άσυλο

Αιτούντες Άσυλο

Ασυνόδευτα Ανήλικα & λοιπές ευάλωτες ομάδες

Παραπομπή στην Ελληνική Αστυνομία για διαδικασίες επιστροφής (εθελούσιας ή αναγκαστικής) στις χώρες προέλευσης ή για άλλα διοικητικά μέτρα (σε περιπτώσεις ΥΤΧ που δεν μπορούν να επιστραφούν στις χώρες τους).

Παραπομπή στην Υπηρεσία Ασύλου για καταγραφή και εξέταση της αίτησής τους για διεθνή προστασία.

Παραπομπή στον αρμόδιο κατά περίπτωση δημόσιο φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας για την εύρεση Δομής Φιλοξενίας

Διαχείριση Ευάλωτων Ομάδων

Ευάλωτες ομάδες:

 1. Ανήλικοι (ασυνόδευτοι ή μη)
 2. Άμεσοι συγγενείς θανόντων σε ναυάγια (γονείς και αδέλφια, τέκνα και σύζυγοι)
 3. Άτομα με αναπηρία
 4. Ηλικιωμένοι (κατά σύμβαση άνω των 65 ετών)
 5. Γυναίκες σε κύηση
 6. Μονογονεϊκή οικογένεια με ανήλικο / ανήλικα μέλη
 7. Θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking)
 8. Άτομα με σοβαρές ασθένειες
 9. Άτομα με νοητική και ψυχική αναπηρία
 10. Άτομα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας, όπως και τα θύματα ακρωτηριασμού γεννητικών οργάνων

Ταυτοποίηση Ευαλωτότητας

 • Κατά το στάδιο του ιατρικού ελέγχου (ιατρική καταγραφή) το Κλιμάκιο Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης του Κέντρου Υποδοχής ταυτοποιεί την ευαλωτότητα και εισηγείται σχετικά στον Διοικητή του Κέντρου, ώστε να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία.
 • Άλλοι φορείς απλά επισημαίνουν ή υποδεικνύουν στο Κλιμάκιο ΥτΧ που παρουσιάζουν “ενδιαφέρουσα” συμπεριφορά, η οποία ενδέχεται να υποκρύπτει ευαλωτότητα, προκειμένου το Κλιμάκιο να εξετάσει την περίπτωση.
 • Το Κλιμάκιο θα εξετάσει/αξιολογήσει κατά πόσο όντως πρόκειται για άτομα ανήκοντα σε ευάλωτη ομάδα.
 • Σε περίπτωση όπου έχουμε πληροφορίες ή βάσιμες υποψίες ή ισχυρές ενδείξεις για ευαλωτότητα ΥτΧ, ο οποίος δεν επιθυμεί να μιλήσει/καταγραφεί, ενημερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία για το συμβάν.

Ασυνόδευτα Ανήλικα

Κατά τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μπορεί να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική τους ηλικία. Η ΥΠ.Υ.Τ. ενημερώνει τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τον διορισμό επιτρόπου που θα είναι υπεύθυνος για την προστασία και το βέλτιστο συμφέρον του ασυνόδευτου ανήλικου/ης. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κατά το διάστημα παραμονής τους στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαχωρίζονται από τους ενήλικες και φιλοξενούνται σε διακριτή πτέρυγα (safe zones) για λόγους προστασίας αυτών. Παράλληλα υπάρχει πρόνοια για την προστασία τους, τη δημιουργική απασχόληση, καθώς και τη διακριτική ψυχολογική υποστήριξή τους. Όταν αποχωρήσουν από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης παραπέμπονται σε κατάλληλες ανοιχτές δομές φιλοξενίας σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Ο διορισμένος επίτροπος των ασυνόδευτων ανήλικων επιμελείται της αίτησής τους για διεθνή προστασία.
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber