Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Αν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, δηλαδή είστε κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών και δε συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικο, που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα σας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι αρχές και η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα να οριστεί επίτροπος ή εκπρόσωπός σας ή σε περίπτωση που συνοδεύεστε από ενήλικο συγγενή που δεν ασκεί τη γονική σας μέριμνα να ανατεθεί η φροντίδα σας σε ενήλικο συγγενή σας.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα θα ορίσει έναν επίτροπο ή εκπρόσωπο που θα σας βοηθήσει να κάνετε αίτηση διεθνούς προστασίας και θα φροντίσει για την στέγαση και την ευημερία σας. Το άτομο αυτό θα διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον σας. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα φροντίσει να έχετε νομική συνδρομή στη διαδικασία της αίτησής σας για διεθνή προστασία.

Αν είστε κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος που σας έχει οριστεί. Αν είστε άνω των δεκαπέντε (15) ετών μπορείτε ο ίδιος να υποβάλετε την αίτησή σας.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που σας επιτρέπει να μείνετε στην Ελλάδα.

Θα ενημερωθείτε από τον επίτροπο ή εκπρόσωπό σας για τη συνέντευξη. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα προσκληθεί και μπορεί να είναι μαζί σας στη συνέντευξη. Οι Αρχές μπορούν να σας κάνουν ιατρικές εξετάσεις για να προσδιορίσουν την ηλικία σας. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς και ο επίτροπός σας και πρέπει να συμφωνήσετε εσείς ή ο επίτροπός σας.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα φροντίσει να μείνετε με ενήλικους συγγενείς ή σε οικογένεια που θα έχει την επιμέλειά σας, ή σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων ή σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους. Αν έχετε αδέλφια, θα μείνετε μαζί με τα αδέλφια σας, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον για εσάς. Αν έχετε συμπληρώσει τα δεκαοχτώ (18) χρόνια μπορείτε να μείνετε σε εποπτευόμενα διαμερίσματα.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα μέλη της οικογένειάς σας σε συνεργασία με τον επίτροπο ή τον εκπρόσωπό σας.

Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος της Ευρώπης, το οποίο εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», τότε, με βάση τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα μεταβείτε στη χώρα αυτή ώστε να εξεταστεί η αίτησή σας εκεί.

Είμαι κάτω από 18 και αναζητώ άσυλο στην Ελλάδα

Η διαδικασία Ασύλου για Ασυνόδευτα Ανήλικα - Unaccompanied Minors

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber