Search
Close this search box.

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, δηλαδή είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και δεν συνοδεύεστε στην Ελλάδα από τους γονείς σας, ή από κάποιο ενήλικο άτομο που είναι υπεύθυνο για την φροντίδα σας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι αρμόδιες αρχές, όπως η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η Υπηρεσία Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να οριστεί ένα νομικό πρόσωπο υπεύθυνο για τις υποθέσεις σας (επίτροπος). Σε περίπτωση που συνοδεύεστε από ενήλικο συγγενή που σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια, μπορεί επιπλέον να ανατεθεί η φροντίδα σας στον ενήλικο συγγενή σας.

Η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας  σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα θα ορίσει ένα νομικό πρόσωπο ως επίτροπο, για να σας εκπροσωπήσει, να σας βοηθήσει να κάνετε αίτηση διεθνούς προστασίας και να φροντίσει για τη στέγαση και την ευημερία σας. Το νομικό πρόσωπο θα ορίσει εντεταλμένους επιτροπείας, δηλαδή άτομα που θα διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, ώστε να ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον, την προστασία των δικαιωμάτων, και τη διασφάλιση των συμφερόντων σας.

Επιπλέον, μπορείτε να έχετε ως εκπρόσωπο δικηγόρο η άλλο σύμβουλο που έχει οριστεί από τη δομή όπου φιλοξενείστε, από εσάς, ή από αρμόδια οργάνωση.  

Αν είστε κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο εκπρόσωπός σας. Αν είστε άνω των δεκαπέντε (15) ετών μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να υποβάλετε ο ίδιος την αίτησή σας.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα καθορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που σας επιτρέπει να μείνετε έως την ολοκλήρωση εξέτασης της αίτησης ασύλου νόμιμα στην Ελλάδα. Πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία λήξης και ανανέωσης του δελτίου σας, όπως και στην ημερομηνία συνέντευξης.

Θα ενημερωθείτε από τον επίτροπο ή εκπρόσωπό σας για τη συνέντευξη. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα προσκληθεί και μπορεί να είναι μαζί σας στη συνέντευξη. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα φροντίσει για τη νομική συνδρομή και εκπροσώπησή σας σας καθώς και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια κατά τη διαδικασία και κατόπιν ολοκλήρωσης εξέτασης της αίτησής σας για διεθνή προστασία, ιδίως εφόσον είστε κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, ενώ για κάποιες ενέργειες είναι υποχρεωτική και η δική σας παρουσία.

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να κάνετε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιορίσουν την ηλικία σας. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς και ο επίτροπός σας και πρέπει να συμφωνήσετε εσείς ή ο επίτροπός σας.

Η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα φροντίσει να μείνετε σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων ή σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους ή σε οικογένεια που θα αναλάβει την επιμέλειά σας. Αν έχετε αδέλφια, θα μείνετε μαζί με τα αδέλφια σας, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον για εσάς. Τα κέντρα φιλοξενίας είναι οικήματα με πολλά δωμάτια και μένουν εκεί από 15 μέχρι 40 παιδιά, σε χωριστά κτίρια τα αγόρια από τα κορίτσια, εκτός αν είναι κάτω από 12 ετών. Αν έχετε συμπληρώσει τα δεκαέξι (16) χρόνια μπορείτε να μείνετε σε εποπτευόμενα διαμερίσματα με άλλους τρεις ανήλικους, μέχρι την ενηλικίωσή σας. Αν έχετε συγγενείς, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας θα φροντίσουν να μείνετε μαζί, εφόσον αυτό επιθυμείτε.

Εάν δεν έχετε ασφαλή στέγη, μπορείτε να καλέσετε στην τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης, ο οποίος θα φροντίσει άμεσα για την στέγασή σας σε κέντρο φιλοξενίας για ανηλίκους. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί 24/7 (Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 22:00 – 08:00, Παρασκευή από τις 22:00 – 11:00 το πρωί του Σαββάτου, Σάββατο από τις 19:00 – 08:00 το πρωί της Δευτέρας και τις εθνικές αργίες) και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 0030-2132128888 & 0030-6942773030 μέσω WhatsApp ή Viber.

Με το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σας χορηγείται και ένας προσωρινός αριθμός ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης (Π.Α.Α.Υ.Π.Α), με τον οποίο έχετε πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Επίσης, μπορεί να σας χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, να ανοίξετε λογαριασμό σε τράπεζα, ή να έχετε πρόσβαση σε άλλες παροχές, εφόσον πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις.

Όλα τα παιδιά μέχρι να συμπληρώσουν τουλάχιστον τα δεκαέξι (16) έτη της ηλικίας τους πρέπει να φοιτούν σε σχολείο και μπορούν να συνεχίσουν μέχρι να ολοκληρώσουν όλες τις τάξεις του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα σας βοηθήσει να εγγραφείτε.

Η Γενική Γραμματεία Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα μέλη της οικογένειάς σας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, διεθνείς οργανισμούς και τον επίτροπο ή τον εκπρόσωπό σας, αν είναι αυτό που επιθυμείτε.

Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο άλλο κράτος της Ευρώπης, το οποίο εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», τότε μπορείτε να ζητήσετε κατά την καταγραφή και εξέταση της αίτησης ασύλου να μεταβείτε στη χώρα αυτή ώστε να εξεταστεί εκεί η αίτηση διεθνούς προστασίας.

Είμαι κάτω από 18 και αναζητώ άσυλο στην Ελλάδα

Η διαδικασία Ασύλου για Ασυνόδευτα Ανήλικα - Unaccompanied Minors

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber