Ασυνόδευτοι Ανήλικοι

Εάν είστε ασυνόδευτος ανήλικος, δηλαδή είστε κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών και δεν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικο, που είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα σας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι αρμόδιες  αρχές, όπως η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Ελληνική Αστυνομία, πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγγελέα για να οριστεί ένα άτομο υπεύθυνο για τις υποθέσεις σας (επίτροπος). Σε περίπτωση που συνοδεύεστε από ενήλικο συγγενή που σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια, μπορεί να ανατεθεί η φροντίδα σας στον ενήλικο συγγενή σας.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Εισαγγελέα θα ορίσει έναν επίτροπο ή ένα άτομο κατάλληλο για να σας εκπροσωπήσει, που θα σας βοηθήσει να κάνετε αίτηση διεθνούς προστασίας και θα φροντίσει για τη στέγαση και την ευημερία σας. Το άτομο αυτό θα διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του κατά με τρόπο που να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον σας.

Αν είστε κάτω των δεκαπέντε (15) ετών, την αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο επίτροπος ή ο εκπρόσωπος που σας έχει οριστεί. Αν είστε άνω των δεκαπέντε (15) ετών μπορείτε ο ίδιος να υποβάλετε την αίτησή σας.

Η Υπηρεσία Ασύλου θα σας ορίσει ημερομηνία συνέντευξης και θα λάβετε το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία που σας επιτρέπει να μείνετε στην Ελλάδα. Πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στην ημερομηνία λήξης και ανανέωσης του δελτίου σας, όπως και στην ημερομηνία συνέντευξης.

Θα ενημερωθείτε από τον επίτροπο ή εκπρόσωπό σας για τη συνέντευξη. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα προσκληθεί και μπορεί να είναι μαζί σας στη συνέντευξη. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα φροντίσει να έχετε νομική συνδρομή στη διαδικασία της αίτησής σας για διεθνή προστασία, όταν χρειάζεται.

Οι Αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να κάνετε ιατρικές εξετάσεις για να προσδιορίσουν την ηλικία σας. Για τη διαδικασία αυτή πρέπει να ενημερωθείτε εσείς και ο επίτροπός σας και πρέπει να συμφωνήσετε εσείς ή ο επίτροπός σας.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα φροντίσει να μείνετε σε ειδικά κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων ή σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους ή σε οικογένεια που θα αναλάβει την επιμέλειά σας. Αν έχετε αδέλφια, θα μείνετε μαζί με τα αδέλφια σας, λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον για εσάς. Τα κέντρα φιλοξενίας είναι οικήματα με πολλά δωμάτια και μένουν εκεί από 15 μέχρι 40 παιδιά, σε χωριστά κτήρια τα αγόρια από τα κορίτσια, εκτός αν είναι κάτω από 12 ετών. Αν έχετε συμπληρώσει τα δεκαέξι (16) χρόνια μπορείτε να μείνετε σε εποπτευόμενα διαμερίσματα με άλλους τρεις ανήλικους, μέχρι την ενηλικίωσή σας. Αν έχετε συγγενείς, η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων θα φροντίσουν να μείνετε μαζί, εφόσον αυτό επιθυμείτε.

Εάν δεν έχετε ασφαλή στέγη, μπορείτε να καλέσετε στην τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης, ο οποίος θα φροντίσει άμεσα για την στέγασή σας σε κέντρο φιλοξενίας για ανηλίκους. Η τηλεφωνική γραμμή είναι διαθέσιμη έξι ημέρες την εβδομάδα (Δευ-Παρ 08:00-22:00 και Σαβ. 11:00-19:00) και τα τηλέφωνα είναι: 0030-2132128888 & 0030-6942773030 μέσω Whatsapp ή Viber.

Με το δελτίο διεθνούς προστασίας σας χορηγείται και ένας προσωρινός αριθμός ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης, με τον οποίο έχετε πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας. Επίσης, μπορεί να σας χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, να ανοίξετε λογαριασμό σε τράπεζα, ή να έχετε πρόσβαση σε άλλες παροχές, εφόσον πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις που θέτουν ειδικοί νόμοι.

Όλα τα παιδιά μέχρι να συμπληρώσουν τουλάχιστον τα δεκαέξι (16) έτη της ηλικίας τους πρέπει να φοιτούν σε σχολείο και μπορούν να συνεχίσουν μέχρι να ολοκληρώσουν όλες τις τάξεις του εθνικού συστήματος εκπαίδευσης. Ο επίτροπος ή εκπρόσωπός σας θα σας βοηθήσει να εγγραφείτε.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα μέλη της οικογένειάς σας σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, διεθνείς οργανισμούς και τον επίτροπο ή τον εκπρόσωπό σας, αν είναι αυτό που επιθυμείτε.

Εάν κάποιο μέλος της οικογένειάς σας βρίσκεται νόμιμα σε κάποιο κράτος της Ευρώπης, το οποίο εφαρμόζει τον Κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», τότε, με βάση τις νόμιμες προϋποθέσεις, θα μπορείτε να ζητήσετε στην Υπηρεσία Ασύλου να μεταβείτε στη χώρα αυτή ώστε να εξεταστεί η αίτηση διεθνούς προστασίας εκεί.

Είμαι κάτω από 18 και αναζητώ άσυλο στην Ελλάδα

Η διαδικασία Ασύλου για Ασυνόδευτα Ανήλικα - Unaccompanied Minors

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber