Η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον νόμο 3907/2011 και αποτελεί την πρώτη αυτόνομη δομή της χώρας που ασχολείται με την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας.

Αποστολή της είναι η εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πολιτικού ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε αλλοδαπούς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Όπως προβλέπει ο νόμος, η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και αποφασίζει, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται στη χώρα μας. Επίσης, συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής για τη διεθνή προστασία και τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της.

Η Υπηρεσία συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και τα Αυτοτελή Κλιμάκια.

Τα αιτήματα διεθνούς προστασίας β’ βαθμού εξετάζονται από την Αρχή Προσφυγών που ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011.

Η Υπηρεσία Ασύλου χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και άλλους πόρους μέσω των παρακάτω βασικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων: Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014-2020, EEA Grants 2009-2014 και άλλους πόρους.

Από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι σήμερα, Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου είναι ο Μάρκος Καραβίας. Από το 2012 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018, διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν η Μαρία Σταυροπούλου.

Ηγεσία

Μάρκος Καραβίας - Διοικητής

Ο Μάρκος Καραβίας είναι Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου και Διδάκτωρ Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, δίδασκε ως Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Ουτρέχτης και Άμστερνταμ. Από το 2014 έως και το 2016, διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως Ειδικός Συνεργάτης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και ως μέλος των Επιτροπών Προσφυγών του Π.Δ. 114/2010.

Ο Μάρκος Καραβίας κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς Σπουδές από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και τους τίτλους Magister Juris (Distinction) και Master of Philosophy in Law από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Έχει δημοσιεύσει αριθμό εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, εστιάζοντας σε ζητήματα προσφυγικού δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έχει ασχοληθεί με υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ομιλεί αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.

Ιωάννης Σφυράκης - Υποδιοικητής

Ο Ιωάννης Σφυράκης είναι Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου από τον Φεβρουάριο του 2020. Είναι διεθνολόγος και αποφοίτησε από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2007. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις  Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο.  Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2009. Από το 2009 έως το 2011, εργάστηκε ως Υπεύθυνος Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων στην διεύθυνση εκκαθάρισης συντάξεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το 2011 εργάστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Γραφείου Επιτρόπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια, από το 2013 έως και το 2019 απασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε θέματα εργασιακών σχέσεων. Τον Οκτώβριο του 2019, ανέλαβε τη θέση του συμβούλου του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Ομιλεί άριστα αγγλικά και τούρκικα.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber