Search
Close this search box.

Η Υπηρεσία

Η Υπηρεσία Ασύλου συστάθηκε με τον νόμο 3907/2011, ξεκίνησε την επιχειρησιακή της λειτουργία στις 7/6/2013, αποτελεί Γενική Διεύθυνση, και έχει ως στρατηγικούς στόχους την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της Χώρας σχετικά με τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής.

Αποστολή της είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας για την παροχή ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς προστασίας σε πολίτες τρίτων χωρών και ανιθαγενείς που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής τους λόγω δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ή οι οποίοι κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής τους (θανατική ποινή ή εκτέλεση, βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, προσωπική απειλή λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης).

Η Υπηρεσία Ασύλου παραλαμβάνει, εξετάζει και κρίνει σε πρώτο βαθμό, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται εντός της Επικράτειας. Επίσης, συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς δραστηριότητάς της.

Επιπλέον, η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την καταγραφή και χορήγηση άδειας διαμονής σε δικαιούχους προσωρινής προστασίας, λόγω μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

Η Υπηρεσία συγκροτείται από 5 Διευθύνσεις (Υποστήριξης, Επιστροφών και Ανακλήσεων, Αττικής, Περιφερειακών Υπηρεσιών, Νήσων Αιγαίου) ενώ ως περιφερειακές της υπηρεσίες λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου (ΠΓΑ) και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου (ΑΚΑ).

Τα αιτήματα διεθνούς προστασίας που δεν γίνονται δεκτά σε πρώτο βαθμό εξετάζονται διοικητικά σε δεύτερο βαθμό από την Αρχή Προσφυγών η οποία ιδρύθηκε επίσης με τον νόμο 3907/2011.

Το 50% των ετήσιων αναγκών χρηματοδότησης της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών καλύπτεται από κρατικούς πόρους, ενώ για τις υπόλοιπες ανάγκες της η Υπηρεσία Ασύλου χρηματοδοτείται από προγράμματα και ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Από τα τέλη Απριλίου του 2021, Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου είναι ο Μάριος Καλέας. Από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2021, Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν ο Μάρκος Καραβίας.

Ηγεσία

Μάριος Καλέας - Διοικητής

Ο Μάριος Καλέας εργάζεται στην Υπηρεσία Ασύλου από το 2013. Είναι υπάλληλος βαθμού Α΄, πτυχιούχος Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  και πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας. Απέκτησε μεταπτυχιακό με εξειδίκευση στην κοινωνική πολιτική από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εν συνεχεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Sunderland της Αγγλίας στον τομέα της διαχείρισης ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αφού εργάστηκε ως κοινωνιολόγος σε ειδικά σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από το 2013 εργάζεται ως τακτικό προσωπικό στην Υπηρεσία Ασύλου. Τον Αύγουστο του 2016 κλήθηκε ως Προϊστάμενος του ΠΓΑ Λέσβου να διαχειριστεί τις αυξημένες ροές στη Λέσβο στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης. Από τις 8/1/2021 προΐσταται της Διεύθυνσης Γραφείων Ασύλου Νήσων Αιγαίου. 

Ιωάννης Σφυράκης - Υποδιοικητής

Ο Ιωάννης Σφυράκης είναι Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου από τον Φεβρουάριο του 2020. Είναι διεθνολόγος και αποφοίτησε από το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2007. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στις  Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο.  Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως σύμβουλος στο Γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2009. Από το 2009 έως το 2011, εργάστηκε ως Υπεύθυνος Συνταξιοδοτικών Υποθέσεων στην διεύθυνση εκκαθάρισης συντάξεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. Το 2011 εργάστηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο του Γραφείου Επιτρόπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Στη συνέχεια, από το 2013 έως και το 2019 απασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε θέματα εργασιακών σχέσεων. Τον Οκτώβριο του 2019, ανέλαβε τη θέση του συμβούλου του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με αρμοδιότητα στην κοινωνική ασφάλιση. Ομιλεί άριστα αγγλικά και τούρκικα.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber