Αρχή Προσφυγών

Η Αρχή Προσφυγών συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3907/2011 και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4375/2016, όπως ισχύει ως το δευτεροβάθμιο όργανο εξέτασης αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου (α’ βαθμός).

Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής (π.δ. 84/2019).

Η Αρχή Προσφυγών αποτελείται από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία η οποία διαρθρώνεται στα εξής τμήματα:

Στην Αρχή Προσφυγών λειτουργούν είκοσι μία (21) Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, αποτελούμενες από τρεις Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων που υποδεικνύονται, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τον Γενικό Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Τα μέλη των Επιτροπών συνεδριάζουν υπό τριμελή και μονομελή σύνθεση και απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών υποστηρίζονται στο έργο τους από βοηθούς εισηγητές (rapporteurs), οι οποίοι συντάσσουν έκθεση που περιέχει καταγραφή και επεξεργασία του πραγματικού της υπόθεσης της προσφυγής και των προβαλλόμενων με την προσφυγή ισχυρισμών, καθώς και αντιστοίχιση αυτών με τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής. Η έκθεση τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των Επιτροπών.

Η λειτουργία της Αρχής Προσφυγών και ιδίως των Ανεξάρτητων Επιτροπών Πορσφυγών ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών.

Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής και τη διαδικασία επιλογής, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11 του άρ. 5 του Ν. 4375/2016, όπως ισχύει, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για τρία ακόμα έτη.

Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι σήμερα, Διοικητική Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών με θητεία είναι η Μαρία Φωκιανού.

Μαρία Φωκιανού

H Μαρία Φωκιανού είναι Νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων: «Διαχείριση Κρίσεων Μαζικών Καταστροφών και Επείγουσων Καταστάσεων με κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση» από το ΕΚΠΑ και «Οικονομικά και Διοίκηση Υγείας» από το ΠΑ.ΠΕΙ. Υπήρξε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1994 έως το 2018 και μέλος του Διοικητικού Επιμελητηρίου από το 2011 έως σήμερα.

Έχει εργαστεί σε διεθνείς οργανισμούς  για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό:  Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρουάντα, Διεύθυνση  Ειρηνευτικών Αποστολών των Ηνωμένων Εθνών στην Αγκόλα, Μεταβατική Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών στο Ανατολικό Τιμόρ, Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη σε Βοσνία, Σερβία, Κόσσοβο και σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα: Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στο ελληνικό τμήμα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Συντονίστρια εκπαιδευτικού προγράμματος στο Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας.

Επίσης, έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης βουλευτών (Χρυσή Καρύδη, Γιώργος Παπαδημητρίου, Δημήτρης Παπαδημούλης)  και υπουργών (Φίλιππος Σαχινίδης, Νίκος Φίλης).

Μιλάει Αγγλικά Γαλλικά και Ισπανικά.

Είναι Διοικητική Διευθύντρια της  Αρχής Προσφυγών από τον Σεπτέμβρη του 2018.

Πρόσφατα νέα

Νέα που σχετίζονται με την Αρχή Προσφυγών.

Αρχή Προσφυγών

1η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου, στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΑ 6ΝΑΔ46ΜΔΨΟ-5Ω5 by Greek Ministry of Migration and Asylum on Scribd

Αρχή Προσφυγών

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων υποψήφιων και των απορριπτέων υποψήφιων της αριθ.πρωτ.:6266/22.06.2020 σοχ1α/2020 ανακοίνωσης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (ΑΔΑ: Ω19Π46ΜΔΨΟ-Ξ66) Για πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Αρχή Προσφυγών

ΑΔΑ: 9ΔΒ246ΜΔΨΟ-ΨΚΨΦορέας έκδοσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμός Πρωτοκόλλου: 12174Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1Α/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 9ΔΒ246ΜΔΨΟ-ΨΚΨ by Greek Ministry of Migration… Πηγή ΑΔΑ: ΡΘΑ546ΜΔΨΟ-ΦΛΒΦορέας έκδοσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥΑριθμός Πρωτοκόλλου: 12175Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ1Α/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Αρχή Προσφυγών

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥ 2-4 & ΣΠΙΝΘΑΡΟΥ
Τ.Κ.: 11636, ΑΘΗΝΑ

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber