Υπηρεσία
Υποδοχής και Ταυτοποίησης

migration.gov.gr

Πρόσφατα νέα

Νέα που σχετίζονται με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. 

Απόφαση για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στις Δομές Φιλοξενίας μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Yπ’ αρ. 3508/04.03.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΖΝ46ΜΔΨΟ-ΡΡΧ) απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στις Δομές Φιλοξενίας μεταναστών και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 3297/06.04.2020 Ανοιχτής δημόσιας πρόσκλησης 3η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΟΧ 3ΜΗΝΟΥ – 6 ΑΤΟΜΑ

Ανανεώθηκε η Τεχνική Βοήθεια μεταξύ Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο κ. Μάνος Λογοθέτης υπέγραψε την ανανέωση συνεργασίας για το 2021 για το Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε στενή

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber