«Προσωρινή Προστασία στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Στις 18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε διά ζώσης η εκπαίδευση με θέμα «Προσωρινή Προστασία στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία αφορούσε την υποστήριξη του προσωπικού (χειριστές και διερμηνείς) που επανδρώνουν το Helpdesk για την Ουκρανία.

Η εκπαίδευση κάλυψε μεταξύ άλλων ζητήματα όπως το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και Οδηγία για την Προσωρινή Προστασία, η Ενεργοποίηση και Εφαρμογή της οδηγίας στο ελληνικό επιχειρησιακό πλαίσιο, η Παροχή Πληροφοριών και Συνεργασία με Διερμηνείς, Ανάλυση και η Ανατροφοδότηση Συχνών Ερωτήσεων.

Η δομή, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και η παρουσίαση που έγινε στους συμμετέχοντες διαμορφώθηκαν μετά από συνεργασία των τμημάτων Διαδικασιών και Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Υπηρεσίας Ασύλου και του αρμόδιου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το Άσυλο (EUAA).

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber