Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την έκτακτη και επείγουσα προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου, μέσω απευθείας ανάθεσης, στον προαύλιο χώρο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber