Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, περιοδικού ελέγχου και πιστοποίησης ανελκυστήρων και αναβατορίου της Υπηρεσίας Ασύλου

Πρόσκληση για ανελκυστήρες (Αρχείο Word) Πρόσκληση για ανελκυστήρες (Αρχείο Pdf)