Ακύρωση Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αρ. 11899/14.10.2015 απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου ακυρώνεται ο υπ’αρ. 11643/8-10-2015 Ηλεκτρονικός Εθνικός Ανοικτός Διαγωνισμός με θέμα «Προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη για την προμήθεια 50 υπολογιστών με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: