Ακύρωση Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Εθνικού Ανοικτού διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’αρ. 11899/14.10.2015 απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου ακυρώνεται ο υπ’αρ. 11643/8-10-2015 Ηλεκτρονικός Εθνικός Ανοικτός Διαγωνισμός με θέμα «Προμήθεια πενήντα (50) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη για την προμήθεια 50 υπολογιστών με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber