Αναβάθμιση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014

Σας γνωρίζουμε ότι το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι οποίες αφορούν στην υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, δεν θα είναι διαθέσιμες από την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 15:00 μ.μ. έως και την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. λόγω αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΣ «Μετανάστευση».

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: