Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ν. Έβρου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: