Διακήρυξη Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Εθνικού Ανοικτού Διαγωνισμού με θέμα «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ν. Έβρου της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber