Search
Close this search box.

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο, τετραετούς διάρκειας, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, και συναφών Υπηρεσιών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί στην διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών Διερμηνείας, Τηλεδιερμηνείας, Μετάφρασης, και συναφών Υπηρεσιών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών α) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, β) της Υπηρεσίας Ασύλου, γ) της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και δ) της Αρχής Προσφυγών.

1.Οι κατηγορίες Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν είναι οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α:
ΤΜΗΜΑ Α1: η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας, μετάφρασης κειμένων για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), των Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ), του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι υπηρεσίες διερμηνείας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε όλο το φάσμα επιχειρησιακής δραστηριότητας της ΥΠΥΤ, αφορούν κυρίως :

i) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε όλα τα στάδια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραστεί ανάγκη για διερμηνεία. Αναλυτικά, περιλαμβάνονται κάτωθι τα στάδια διαδικασιών της Υποδοχής και Ταυτοποίησης:

  • Καταγραφή και Ταυτοποίηση
  • Διεξαγωγή ψυχοκοινωνικού και ιατρικού ελέγχου
  • Διεξαγωγή συνεδριών ενημέρωσης προς τους ΥΤΧ ως προς την καθημερινή διαβίωση εντός των περιφερειακών κέντρων της ΥΠΥΤ και για τις διοικητικές διαδικασίες ασύλου
  •  Διεξαγωγή διαδικασιών εξέτασης ανηλικότητας
  •  Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε ασφαλείς ζώνες (safe zones)
  • Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας κατά την διαδικασία μετακινήσεων ΥΤΧ προς πρωτοβάθμιους φορείς υγείας και άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή προς άλλες Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Στο πλαίσιο παροχής της διερμηνείας, αναμένεται να ζητηθεί και διαπολιτισμική μεσολάβηση, ιδίως στο πλαίσιο άλλων τύπων αλληλεπίδρασης με αιτούντες, όπως για παράδειγμα η παροχή πληροφοριών, οι διαδικασίες υποδοχής κτλ.

ii) Παροχή υπηρεσιών συντονιστών διερμηνέων και διαπολιτισμικών μεσολαβητών
iii) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες κεντρικά, στην έδρα της ΥΠΥΤ και του ΥΜΑ

ΟΜΑΔΑ Β:
ΤΜΗΜΑ Β1: Παροχή Υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας, μετάφρασης κειμένων και προγραμματισμού-συντονισμού-εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Ασύλου. Συγκεκριμένα απαιτείται:
i) Παροχή υπηρεσιών διαδοχικής διερμηνείας με φυσική παρουσία διερμηνέων (οι ώρες διερμηνείας κατανέμονται ως εξής: 40% Διεύθυνση Αττικής & Μονάδα Δουβλίνου, 30% Διεύθυνση Περιφερειακών Υπηρεσιών, 30% Διεύθυνση Νήσων)
ii) Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, κειμένων με ενημερωτικό υλικό σχετικό με τη διαδικασία ασύλου, από τα ελληνικά σε έως είκοσι μία (21) γλώσσες και διαλέκτους
iii) Παροχή υπηρεσιών προγραμματισμού υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, συντονισμού και εποπτείας διερμηνέων και μεταφραστών για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

ΤΜΗΜΑ Β2: Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας/τηλεδιερμηνείας και μετάφρασης κειμένων της Αρχής Προσφυγών. Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:
i) Παροχή υπηρεσιών απόδοσης των κειμένων των προσφυγών όταν αυτές κατατίθενται στη γλώσσα του προσφεύγοντος,
ii) Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις προφορικές ακροάσεις των προσφευγόντων από τις Επιτροπές και τις σχετικές τηλεφωνικές κλήσεις που προηγούνται καθώς και για τις τηλεφωνικές κλήσεις που απαιτούνται κάθε φορά που επαναπρογραμματίζεται μία υπόθεση. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία των διερμηνέων και χρήση του επίφωνου της Υπηρεσίας.
iii) Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης ενημερωτικών ανακοινώσεων (π.χ. αλλαγές στη λειτουργία της Υπηρεσίας λόγω έκτακτων συνθηκών) και
iv) Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης εντύπων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.


ΤΜΗΜΑ B3: Παροχή υπηρεσιών τηλεδιερμηνείας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού Επείγουσας Ανταπόκρισης για ασυνόδευτους ανήλικους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

2. H χρηματοδότηση του έργου και της τυχόν επέκτασης του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέσω ενδεχόμενης ενεργοποίησης του σχετικού προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, θα καλυφθεί με πόρους από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα εξειδικεύεται κάθε φορά πριν τη σύναψη της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79540000-1: Υπηρεσίες Διερμηνείας, (CPV) 79530000-8 Υπηρεσίες Μετάφρασης και συμπληρωματικού CPV 79420000-4: Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση.

4. Η συμφωνία πλαίσιο που θα υπογραφεί θα έχει τετραετή διάρκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016.

5. Η ανάθεση της σύμβασης θα διενεργηθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με τις προθεσμίες που προβλέπονται ρητά στην παρ. 3. για την παραλαβή των προσφορών, ήτοι προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευσης της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Η συνολική Εκτιμώμενη αξία των Ομάδων της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται σε εκατόν έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δώδεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (106.912.293,41 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς διαπλαστικού δικαιώματος προαίρεση, και αναλύεται ως εξής:

Εκτιμώμενη αξία αρχικού έργου, ανά έτος, σε είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (22.273.394,46 €), ήτοι ογδόντα εννέα εκατομμύρια ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (89.093.577,84 €) πλέον του, ανά τόπο παροχής της υπηρεσίας, αναλογούντος ποσοστού Φ.Π.Α. για τέσσερα (4) έτη.

Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης έως 20% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της αντίστοιχης Ομάδας, συνολικού ποσού δεκαεπτά εκατομμυρίων οκτακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων επτακοσίων δεκαπέντε ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (17.818.715,57 €) για τέσσερα (4) έτη.
Ο ΦΠΑ προσδιορίζεται και επιβάλλεται ανάλογα με τον τόπο και το είδος της παροχής υπηρεσιών.
Υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης το οποίο αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής για την αύξηση έως και 20% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου κάθε ομάδας, δυνάμενο να ασκηθεί, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο με μία ή περισσότερες αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ασταθή ροή των προσφύγων/μεταναστών, την ανάγκη της συνέχειας της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών (αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης). Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο προ της λήξης της διάρκειας της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη λήψη υπόψη ιστορικών στοιχείων.


7. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους που αναφέρονται στη Διακήρυξη και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.


8. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.


9. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), ενώ κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.


10. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένο αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της διακήρυξης και ειδικότερα να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι λόγοι αποκλεισμού, να διαθέτουν καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τις απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας.


11. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών ορίζεται η 29η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης: Ελληνική.


12. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Λ.ΘΗΒΩΝ 196 – 198, ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ.: 18233, e-mail: aepp@aepp-procurement.gr, Τηλ.: 2132141216, Φαξ: 2132141229, Site: www.aepp-procurement.gr). Η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής και η σχετική διαδικασία αναφέρονται στην διακήρυξη.


13. Η έγκριση του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 447020/09.12.2020 (ΑΔΑ:ΡΓΦΑ46ΜΔΨΟ-Λ6Ω) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Διαβάστε ολόκληρη τη Διακύρηξη

Διαβάστε την περίληψη της Διακύρηξης

Διαβάστε την απόφαση Διενέργειας για τη Διερμηνεία

 

 

Powered By EmbedPress

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: