Ετήσια Σχέδια Δράσης Υπουργείων | 2021

Τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, συναποτελούν και διαμορφώνουν το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

Κάθε σχέδιο δράσης περιλαμβάνει με  ομοιόμορφο και ευσύνοπτο τρόπο τους στόχους ενός Υπουργείου για το 2021 καθώς και τη σύνδεση τους με τις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται περαιτέρω σε δράσεις, τους βασικούς άξονες πολιτικής για κάθε στόχο. Η περιγραφή κάθε δράσης περιλαμβάνει επιπλέον τα βασικά μετρήσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς και τα κύρια έργα, δηλαδή τις πρωτοβουλίες εκείνες δια των οποίων σκοπείται η υλοποίηση τους.

Ακολουθούν αναλυτικά τα σχέδια δράσης των Υπουργείων:

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπουργείο Εξωτερικών

Ministry of Citizens' Protection

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Ministry of Education

Ministry of Labor and Social Affairs

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Αθλητισμού)

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ministry of the Interior

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργείο Τουρισμού

Ministry of Migration and Asylum

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: