Ετήσια Σχέδια Δράσης Υπουργείων | 2021

Τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, συναποτελούν και διαμορφώνουν το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

Κάθε σχέδιο δράσης περιλαμβάνει με  ομοιόμορφο και ευσύνοπτο τρόπο τους στόχους ενός Υπουργείου για το 2021 καθώς και τη σύνδεση τους με τις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης. Οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται περαιτέρω σε δράσεις, τους βασικούς άξονες πολιτικής για κάθε στόχο. Η περιγραφή κάθε δράσης περιλαμβάνει επιπλέον τα βασικά μετρήσιμα προσδοκώμενα αποτελέσματα καθώς και τα κύρια έργα, δηλαδή τις πρωτοβουλίες εκείνες δια των οποίων σκοπείται η υλοποίηση τους.

Ακολουθούν αναλυτικά τα σχέδια δράσης των Υπουργείων:

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Αθλητισμού)

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber