Λειτουργία γραφείου παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Η Υπηρεσία Ασύλου του ΥΜΑ λειτουργεί γραφείο παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων από το οποίο οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφά τους. Την εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν το γραφείο παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων παρακολούθησε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.

Με τη λειτουργία του εν λόγω γραφείου επιταχύνεται η διαδικασία παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται μια ακόμη ενέργεια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ουσιαστική διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων.

Θα ακολουθήσει η έκδοση ΚΥΑ, η οποία θα αποσκοπεί στον  εξορθολογισμό της διαδικασίας χορήγησης των ταξιδιωτικών εγγράφων και θα συμβάλει στην περαιτέρω επιτάχυνση της έκδοσης και παράδοσης αυτών των εγγράφων. 

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: