Λειτουργία γραφείου παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Η Υπηρεσία Ασύλου του ΥΜΑ λειτουργεί γραφείο παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων από το οποίο οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφά τους. Την εκπαίδευση των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν το γραφείο παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων παρακολούθησε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης.

Με τη λειτουργία του εν λόγω γραφείου επιταχύνεται η διαδικασία παράδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται μια ακόμη ενέργεια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την ουσιαστική διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων.

Θα ακολουθήσει η έκδοση ΚΥΑ, η οποία θα αποσκοπεί στον  εξορθολογισμό της διαδικασίας χορήγησης των ταξιδιωτικών εγγράφων και θα συμβάλει στην περαιτέρω επιτάχυνση της έκδοσης και παράδοσης αυτών των εγγράφων. 

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber