Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

National Programme ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 20/11/2018 – 19/12/2018

Beneficiaries: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ)

Προϋπολογισμός: 7.800.000€ €

Κωδικός Πρόσκλησης: 028

Η δράση αφορά στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην Απασχόληση για 3.000 άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,  οι οποίοι διαμένουν στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση επικεντρώνεται σε επαγγελματικές ειδικότητες που εμφανίζουν αυξητική τάση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, περιλαμβάνοντας πλέγμα δράσεων, όπως συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, επαγγελματικές  επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (δράσεις προκατάρτισης και κατάρτισης), πιστοποίηση δεξιοτήτων, πιλοτική προώθηση στην απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης και εστιάζει στις δύο περιφέρειες με την μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού καταγεγραμμένων προσφύγων και σε επαγγελματικούς κλάδους υψηλής ζήτησης.

Στόχος της δράσης είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πέραν των άμεσα ωφελουμένων ωφελούμενος πληθυσμός είναι και οι οικογένειές τους, αλλά και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, η οποία επωφελείται από την ομαλή ένταξη των προσφύγων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι ωφελούμενοι ανήκουν στην πληθυσμιακή κατηγορία των ανέργων προσφύγων και αιτούντων άσυλο, οι οποίοι  διαμένουν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα Αρχεία

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: