Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο

Εθνικό Πρόγραμμα: ΤΑΜΕ

Περίοδος Υποβολής: 20/11/2018 – 19/12/2018

Δικαιούχοι: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ)

Προϋπολογισμός: 7.800.000€ €

Κωδικός Πρόσκλησης: 028

Η δράση αφορά στην εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην Απασχόληση για 3.000 άνεργους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο,  οι οποίοι διαμένουν στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Η δράση επικεντρώνεται σε επαγγελματικές ειδικότητες που εμφανίζουν αυξητική τάση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, περιλαμβάνοντας πλέγμα δράσεων, όπως συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, επαγγελματικές  επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (δράσεις προκατάρτισης και κατάρτισης), πιστοποίηση δεξιοτήτων, πιλοτική προώθηση στην απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης και εστιάζει στις δύο περιφέρειες με την μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού καταγεγραμμένων προσφύγων και σε επαγγελματικούς κλάδους υψηλής ζήτησης.

Στόχος της δράσης είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πέραν των άμεσα ωφελουμένων ωφελούμενος πληθυσμός είναι και οι οικογένειές τους, αλλά και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, η οποία επωφελείται από την ομαλή ένταξη των προσφύγων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Οι ωφελούμενοι ανήκουν στην πληθυσμιακή κατηγορία των ανέργων προσφύγων και αιτούντων άσυλο, οι οποίοι  διαμένουν στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα Αρχεία

Scroll to Top

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber