Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης

Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης

National Programme: ΤΑΜΕ Περίοδος

Υποβολής: 15/11/2019-31/03/2020

Δικαιούχοι: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/
Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Αδειών Διαμονής
Budget: 2.500.000,00 € Κωδικός Πρόσκλησης: 037

Η πρόσκληση αφορά στην υποστήριξη, συντήρηση και αναβάθμιση των λογισμικών εφαρμογών του υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Μετανάστευσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής  με στόχο να καλυφθούν οι νομοθετικές και διοικητικές μεταβολές που έχουν επέλθει.

Συνημμένα Αρχεία

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: