Οι βέλτιστες πρακτικές της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου παρουσιάσθηκαν σε τριμερή συνάντηση στη Σόφια μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου

Τριμερής συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή της Βουλγαρικής Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες (State for Refugees), της Υπηρεσίας Ασύλου της Κύπρου και της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της βουλγαρικής πλευράς με σκοπό την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τρεις χώρες στο πεδίο της παράτυπης μετανάστευσης.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών διεθνούς προστασίας, η αποτροπή κατάχρησης των συστημάτων ασύλου, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και η αναγκαιότητα αύξησης των επιστροφών όσων δεν χρήζουν προστασίας τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης.

Από την πλευρά της χώρας μας, επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ανταπόκριση της Υπηρεσίας απέναντι στην υφιστάμενη διοικητική πίεση ως απόρροια των αυξημένων αφίξεων του προηγούμενου διαστήματος.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: