Οι βέλτιστες πρακτικές της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου παρουσιάσθηκαν σε τριμερή συνάντηση στη Σόφια μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου

Τριμερής συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή της Βουλγαρικής Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες (State for Refugees), της Υπηρεσίας Ασύλου της Κύπρου και της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της βουλγαρικής πλευράς με σκοπό την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τρεις χώρες στο πεδίο της παράτυπης μετανάστευσης.

Η επιτάχυνση των διαδικασιών διεθνούς προστασίας, η αποτροπή κατάχρησης των συστημάτων ασύλου, το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου και η αναγκαιότητα αύξησης των επιστροφών όσων δεν χρήζουν προστασίας τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης.

Από την πλευρά της χώρας μας, επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ανταπόκριση της Υπηρεσίας απέναντι στην υφιστάμενη διοικητική πίεση ως απόρροια των αυξημένων αφίξεων του προηγούμενου διαστήματος.

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber