Άσυλο

Γραφείο Τύπου

Οι βέλτιστες πρακτικές της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου παρουσιάσθηκαν σε τριμερή συνάντηση στη Σόφια μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Κύπρου

Τριμερής συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στη Σόφια της Βουλγαρίας με τη συμμετοχή της Βουλγαρικής Υπηρεσίας για τους Πρόσφυγες (State for Refugees), της Υπηρεσίας Ασύλου της Κύπρου και της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της βουλγαρικής πλευράς με σκοπό την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με τα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τρεις χώρες στο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Γραφείο Τύπου

Συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Τεχνολογία» του Φόρουμ Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (IGC).

Στις 19-20 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας «Τεχνολογία» του Φόρουμ Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες (IGC). H εν λόγω συνεδρίαση με θέμα «Εκσυγχρονισμός και ψηφιοποίηση των συστημάτων και διαδικασιών μετανάστευσης» συνδιοργανώθηκε, σε υβριδική μορφή, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τη Γραμματεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »
Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

Κοινότητα Viber για θέματα μετανάστευσης και ασύλου

To Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα στο Viber προκειμένου να παράσχει ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Παρακαλώ πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο ή σκανάρετε το QR code προκειμένου να συνδεθείτε: https://bit.ly/MigrationViber