Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (European Cyber Security Organisation- ECSO

Από τις 30/06/2022 το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (European Cyber Security Organisation- ECSO). Η υποψηφιότητα τέθηκε με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών ενώ την παρουσίαση του έργου της Γενικής Διεύθυνσης σε θέματα ασφάλειας, ανέλαβε ο γενικός διευθυντής τη Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κος. Αναστάσιος Σαλής.

Η ενεργή συμμετοχή του Οργανισμού μας στο European Cyber Security Organisation σηματοδοτεί μια νέα εποχή συνεργασίας ανάμεσα στο «Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» και διεθνείς φορείς και εταιρείες-οργανισμούς, υπεύθυνους για τη δημιουργία και τήρηση των Κανονισμών κυβερνοασφάλειας σε όλη την Ευρωπαϊκή επικράτεια.

Η τεχνογνωσία και ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στο χώρο της κυβερνοασφάλειας, θα συμβάλλουν από εδώ και πέρα, τόσο στην προάσπιση της ασφάλειας και των συμφερόντων, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και όλων των Κρατών – Μελών της Ε.Ε.

Η ανταπόκριση απέναντι στις νέες προκλήσεις και απειλές του ψηφιακού περιβάλλοντος θα είναι ακόμα ταχύτερη και αποτελεσματική χάρη στην απευθείας συνεργασία του Υπουργείου με τα υπόλοιπα Κ-Μ, καθώς και τη συμμετοχή σε ενεργές ομάδες εργασίας (Working Groups) ώστε να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο ψηφιακής ασφάλειας και συντονισμού, το οποίο να ανταποκρίνεται πλήρως στις αξίες και Αρχές, της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: