Search
Close this search box.

4η Τροποποίηση απόφασης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών. Απόφαση υπ’ αρ. 6340/15.04.2021 (ΑΔΑ: 66ΙΣ46ΜΔΨΟ-ΘΒΖ)

 

Περιεχόμεονο της Απόφασης: 

1. Την τροποποίηση της 11835/09.10.2020 (ΑΔΑ: ΡΞ5Φ46ΜΔΨΟ-1ΕΜ) απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως τροποποιήθηκε με την 13810/06.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΑΔ46ΜΔΨΟ-5Ω5), με την 16128/31.12.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5Κ46ΜΔΨΟ-2Ε4) και την 3428/03.03.2021 (ΑΔΑ: 60ΝΑ46ΜΔΨΟ-ΕΣΓ) απόφαση ως προς την παράγραφο 1 αυτής και ειδικότερα ως προς την πρόσληψη των κάτωθι τεσσάρων (04) ατόμων, ανά κωδικό θέσης και κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος, έως την 30η .04.2021, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, ως ακολούθως:
α. Στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 101-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ- ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, προσλαμβάνεται η ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, σε αντικατάσταση της ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
ΑΛΙΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, λόγω μη αποδοχής της θέσης πρόσληψής της τελευταίας,
β. Στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 102-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,  προσλαμβάνεται ο ΔΑΪΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, σε αντικατάσταση του ΒΕΝΙΕΡΗ ΗΛΙΑ του
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ, λόγω μη αποδοχής της θέσης πρόσληψης του τελευταίου,
γ. Στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, προσλαμβάνεται η ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, σε αντικατάσταση της
ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω μη εμπρόθεσμης εμφάνισης της τελευταίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας,
δ. Στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 104-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, προσλαμβάνεται η ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, σε αντικατάσταση της ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω μη αποδοχής της θέσης πρόσληψης της τελευταίας.
2. Οι επιτυχόντες, οι οποίοι προσλαμβάνονται στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών, κατόπιν των οριστικών πινάκων κατάταξης, στους Κωδικούς Θέσεων 101, 102 και 104, δυνάμει της παραγράφου 1 της παρούσας, πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και ΟικονομικώνΥπηρεσιών του Υπουργείου (Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης 182 33, 4 Ος όροφος, Γραφείο 8-Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας και ανάληψης
υπηρεσίας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, από την κοινοποίηση της παρούσας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δήλωσαν στη σχετική αίτηση υποψηφιότητάς τους. Σε περίπτωση μη προσέλευσής τους σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, καθώς και σε περίπτωση που με ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τους δεν αποδεχτούν την πρόσληψή τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους επιτυχόντες στους προσωρινούς πίνακες, του αντίστοιχου κωδικού θέσης και της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
3. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρίθμ.11835/09.10.2020 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 13810/06.10.2020, την 16128/31.12.2020 και την 3428/03.03.2021 όμοιες, της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
4. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ¨ΔΙΑΥΓΕΙΑ¨ (https://diavgeia.gov.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (http://www.migration.gov.gr).

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: