Ανακοίνωση υπ” αριθμ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Announcement

Η διαδιακασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 19-4-2016 και λήγει στις 28-4-2016

Scroll to Top

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: