Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Ασύλου στην Θεσσαλονίκη

Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου αναστέλλεται προσωρινά από 17.11.2020 έως και 20.11.2020 η λειτουργία των παρακάτω γραφείων Ασύλου:
-Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης
-Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας υπηκόων Αλβανίας Γεωργίας

Scroll to Top
viber link icon

Viber Community

 Viber Community for Issues of Migration and Asylum

The Ministry of Migration and asylum has created a Viber Community in order to provide accurate and timely information regarding issues of migration and asylum. Please click on the following link, or scan the QR code in order to connect: